Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - padlí brukvovitých

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Brukvovité a další rostliny (např. mákovité).
Příznaky napadení
Na vrchní i spodní straně listu (převážně na vrchní), na stonku i šešulích bílé pavučinkové skvrny, které mohou později překrývat celý list, šešuli. Příznaky na stonku a šešulích se mohou později vybarvit béžovohnědě nebo růžově. 
Pro patogen E. cruciferarum je typická bílá pavučinka, která později přechází v moučnatý povlak.
Možnost záměny
Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogeny C. concentricum, P. parasitica; na lodyze patogeny P. lingam, B. cinerea, C. concentricum; na šešulích s patogeny C. concentricum.
Životní cyklus
Patogen přenosný větrem. K infekci může dojít již na podzim. Příznaky podzimního napadení přes zimu zpravidla vymizí. Příznaky jsou pozorovány také na stoncích a šešulích v době tvorby a zrání šešulí. Napadené rostlinné tkáně pomaleji dozrávají a semena mohou ještě v šešulích naklíčit. Rozvoj choroby podporují teploty 17–20 °C a vysoká vzdušná vlhkost.
Hospodářský význam
Škodlivost není kvantifikována. Vyskytuje se na celém území ČR. Výskyt choroby je záležitostí příznivých podmínek konkrétního ročníku.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Monitoring patogenu se provádí přímo sledováním příznaků choroby v porostu.
Prognóza výskytu
Nejsou v ČR k dispozici. Na základě vyhodnocení faktorů zvyšujících riziko infekce (vlhkost, teplota) je možné předpokládat výskyt choroby.
Rozhodování o provedení ošetření
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Zhodnocení skutečného výskytu choroby.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Počet vysetých jedinců, vyrovnaná výživa.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin