Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

padlí pěnišníku
Erysiphe azaleae

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes řád: Erysiphales čeleď: padlí (Erysiphaceae)

Vědecká synonyma: Microsphaera azaleae

EPPO kód: 1ERYSG

Hostitelské spektrum
Pěnišník (Rhododendron spp.), azalka (Azalea spp.).
Příznaky napadení
Bílé moučnaté povlaky mycelia na listech, na květních stopkách, někdy i na pupenech. Při silné nákaze mohou listy i květy krnět v růstu.
Možnost záměny
Symptomy jsou velmi typické, záměna s jiným patogenem vyloučena.
Životní cyklus
Padlí přezimuje v podobě mycelia v pupenech a v plodnicích kleistothéciích v opadlém listí pod keři. Primární mycelium je dobře viditelné až při plném vyrašení listů, většinou až v průběhu léta. Zpočátku narůstá konidiové stádium a konidie jsou hlavním zdrojem pro šíření infekce v tomto období. Ideální podmínky jsou vyšší vzdušná vlhkost, teplota nad 20° C a mírný pohyb vzduchu. Přezimující kleisthothecia se zakládají v první polovině srpna až v září, jsou dobře viditelné na listových čepelích v podobě černých velmi drobných kuliček, jsou po obou stranách listu, na jejich povrchu narůstají typické přívěsky.
Hospodářský význam
Vyskytuje se jak ve výsadbách i u školkařského materiálu. Je zaznamenaná velká variabilita výskytu u jednotlivých druhů a kultivarů.