Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vlnovník vlasatý
Aceria macrotrichus

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

EPPO kód: 1ACEIG