Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

tmavoskvrnáč borový
Bupalus piniaria

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: píďalkovití (Geometridae)

Vědecká synonyma: Bupalus piniari, Bupalus piniarius, Bupalus flavescens, Bupalus mughusaria

EPPO kód: BUPAPI

Hostitelské spektrum
Jedná se oligofágního zástupce herbivorního a asimilační aparát žeroucího hmyzu na borovicích (především byl pozorován na b. lesní, b. černé). Pouze výjimečně se vyskytuje na jiných druzích dřevin.
Popis druhu
Dospělec je cca 2,5–3,5 cm velký v rozpětí křídel, obě pohlaví jsou okřídlená a jsou schopná letu. Samečci mají křídla tmavě hnědá s bílými skvrnami na kořeni a při obvodu křídel. Samičky mají křídla rezavě hnědá s podobnými avšak světle žlutohnědými skvrnami.
Larva, tedy housenka, je převážně zelené barvy se třemi bílými lemy na hřbetní straně, které se táhnou až k hlavě housenky. Dorůstá velikosti 2,2–3,2 cm.
Možnost záměny druhu
Škůdce je velmi obtížné zaměnit s jinými druhy píďalek pro jeho trofickou vazbu na borovice. S fytofágními housenkami stejné barvy (např. píďalka podzimní) si larvy t. borového nelze splést, neboť larvy předmětného druhu budou mít odlišnou jak živnou dřevinu (p. podzimní - dřeviny listnaté), tak obdobím, ve kterém probíhá larvální vývoj (p. podzimní - období jara). Dále jsou samičky p. podzimní apterní, samice t. borového mají obě pohlaví okřídlená.
Příznaky poškození
Nejmladší housenky pomístně ožírají okraje jehlic, starší (od 2. instaru) konzumují jehlice až na střední žebro.
Možnost záměny poškození
Tento způsob žíru je charakteristický i pro další druhy pozdně letního až podzimního aspektu (píďalkovití, bekyně, atp.). Zásadními okolnostmi, které jsou rozhodující, jsou přímost larev na asimilační ploše dřeviny a potravní vazba tohoto druhu na borovice.
Životní cyklus
Žír je dlouhý (cca 3 měsíce) – od konce července až do listopadu. Kuklení probíhá v zemi pod korunou a končí na podzim (září–prosinec), kukla tedy zimuje. Letová aktivita dospělců probíhá tedy až na jaře, resp. v létě roku po přezimování (motýli se rojí v květnu až červnu).
Hospodářský význam
Významnější škody tímto zástupcem jsou zaznamenávány především v hustějším porostu hostitelských dřevin v nižších věkových stupních. Zde se tento škůdce podílí na oslabování hostitelských jedinců a redukci přírůstů hostitelských dřevin a to především v roce, který následuje po intenzivním žíru. Jedná se o druh způsobující holožíry – jednorázový holožír napadené dřeviny překonávají. Avšak při opakovaném žíru (spolu s tuhou zimou) může docházet k uhynutí poškozených stromů.