Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

korovnice vejmutovková
Eopineus strobus

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: korovnicovití (Adelgidae)

Vědecká synonyma: Pineus strobi

EPPO kód: PINEST

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Borovice vejmutovka (Pinus strobus), ve své domovině též smrk černý (Picea mariana).
Popis škůdce
Drobná „mšice“, pokryta voskovými vlákny.
Životní cyklus
Překrývající se generace korovnic se v průběhu jara a léta shlukují na kůře zastíněných částí kmene a spodních stran větví. Díky produkci bílého vosku jsou kolonie na kůře dobře patrné. Korovnice se vyskytují i na malých stromcích, kde kolonizují především čerstvé, případně loňské výhony s hustým jehličím. Nedospělé bezkřídlé samičky přezimují na kmenech, případně pod šupinami zakrnělých výhonků.
Hospodářský význam
Původem severoamerická „mšice“. Rozsáhlé bílé kolonie na kmeni a větvích výrazně snižují estetickou hodnotu stromu. Při silném, dlouhodobém napadení dochází k postupnému chřadnutí a případně uhynutí celé dřeviny.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin