Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - slivoň

Pěstební opatření
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality. 
Slivoně vyžadují průměrnou roční teplota nad 7°C, 550 – 750 mm srážek, nejvyšší hladina spodní vody cca 1 m. Nejlepších výsledků dosahují v oblastech s nadmořskou výškou do 350 m.n.m.. Ze slivoní mají švestky vyšší požadavky na vlhkost půdy a na vyšší vzdušnou vlhkost.
Abiotické faktory
Ochrana proti chorobám
Ochrana proti škůdcům
Regulace plevelů
Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.