Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

kalina
Viburnum

čeleď: pižmovkovité (Adoxaceae)

EPPO kód: 1VIBG, VIBSS

Popis
Opadavé nebo vždyzelené keře až stromky. Listy vstřícné, jednoduché, někdy dlanitě laločnaté, většinou s palisty. Květy drobné, bílé až růžové, ve složených vrcholících nebo latách. Plodem je peckovice s plochou peckou. 
Existuje 200–250 druhů.

kalina obecná
Opadavý keř nebo i stromek 2–4 m vysoký. Borka šedavá, podélně rýhovaná. Listy široce vejčité, troj- až pětilaločnaté, 5–10 x 5–8 cm, hrubě pilovité, na líci zelené až tmavozelené, lysé, na rubu šedozelené, většinou chlupaté, na podzim vínově červené. Na řapíku 2–4 terčovité, někdy až stopkaté žlázky. Pupeny přitisklé, vejcovité, červenavé, krátce stopkaté, kryté dvěma (zdánlivě jednou) šupinami. Letorosty oblé až slabě hranaté, žlutošedé až červenavé. Květy v plochém vrcholíku, na obvodu květenství sterilní, bílé až růžové, uprostřed drobné, plodné. Peckovice kulatá, červená, páchnoucí, s růžovou, zploštělou, rýhovanou peckou.
Oblast rozšíření: Evropa, Kavkaz, Západní Sibiř, Střední Asie, severní Afrika.

kalina tušalaj
Opadavý, zřídka poloopadavý keř 1–4 m vysoký, bohatě vidličnatě větvený. Listy vejčité až podlouhle vejčité, 5–12 x 3–9 cm, pravidelně pilovité, na líci matně zelené, svraskalé, roztroušeně chlupaté, na rubu šedozeleně plstnaté. Pupeny nahé, bělavě plstnaté, rozlišené na listové a květní. Letorosty šedoplstnaté (hvězdovité chlupy). Květy žlutobílé, vonné, ve vrcholících 6–10 cm širokých, v dubnu až květnu. Peckovice vejcovité, 0,8–1,0 cm dlouhé, s plochou, rýhovanou peckou, dozrávají nepravidelně, v plodenství zároveň zelené, červené až černé.
Oblast rozšíření: Evropa.