Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

lišaj borový
Sphinx pinastri

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: lišajovití (Sphingidae)

Vědecká synonyma: Hyloicus pinastri

EPPO kód: SPHXPI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), eventuelně smrk (Picea spp.), modřín (Larix spp.) či cedr (Cedrus spp.).
Popis škůdce
Přední křídla jsou hnědošedá až popelavě šedá, s několika tmavými krátkými podélnými proužky. Zadní křídla jsou hnědošedá. Na obou párech křídel jsou v okrajích černobíle kostkované třásně. Rozpětí křídel je 65–90 mm. Zadeček je popelavě šedý s tmavým hřbetním pruhem a černými skvrnami. 
Vajíčka jsou oválná, leskle žlutavě zelenavá.  
Kukla je asi 40 mm dlouhá, hnědá, lesklá, s krátce vyčnívající pochvou sosáku. 
Housenka je zelená s širokým hnědým hřbetním pásem a žlutavě bělavými, více či méně přerušovanými pruhy. Na konci zadečku je černý, zrnitý osten. Hlava je žlutá s tmavými širokými podélnými pruhy. Dorostlé housenky měří 80–90 mm.
Životní cyklus
Motýli létají od konce května do srpna. Oplodněné samičky kladou jednotlivá vajíčka na jehlice. Housenky se líhnou nejčastěji v červenci. Svůj žír na jehlicích ukončují v průběhu září či začátkem října. V důsledku příznivého počasí se však mohou housenky kuklit již koncem července. V teplých oblastech se v srpnu z těchto housenek líhnou motýli 2. generace. Housenky se kuklí poblíž živného stromu, v mělké komůrce v zemi.
Hospodářský význam
V našich podmínkách má lišaj borový jen malé sklony k přemnožování a většinou působí jen nepatrné škody. Jiná situace je však např. v Polsku, kde občas působí silné, až 75% defoliace borových porostů.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin