Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

dřepčík řepný
Chaetocnema tibialis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Vědecká synonyma: Chaetocnema breviuscula, Tlanoma tibialis

EPPO kód: CHAETI

Popis škůdce
Brouk dlouhý 1,5–2,0 mm. Tělo eliptické, klenuté. Krovky černé se slabým bronzovým leskem. Spodní strana brouka černá. Tykadla nitkovitá, složená z jedenácti článků, při bázi žlutavě rezavá. Zadní stehna černavá s leskem, přední a prostřední stehna hnědá, holeně a chodidla žlutavě rezavé.

Metodika IOR - dřepčík rdesnový, dřepčík řepný

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Řepa cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, některé druhy merlíkovitých (Chenopodiaceae). Dřepčík rdesnový i některé druhy rdesnovitých (Polygonaceae) rostlin.
Popis škůdce
Dřepčík rdesnový 
Brouk dlouhý 1,8–2,5 mm. Tělo široce oválné, klenuté. Krovky leskle černě bronzové, vzácně lesk zelenavý nebo měděný. Spodní strana brouka černá. Tykadla nitkovitá, složená z jedenácti článků, při bázi žlutavě hnědá. Stehna černavá, holeně a chodidla hnědé. 

Dřepčík řepný  
Brouk dlouhý 1,5–2,0 mm. Tělo eliptické, klenuté. Krovky černé se slabým bronzovým leskem. Spodní strana brouka černá. Tykadla nitkovitá, složená z jedenácti článků, při bázi žlutavě rezavá. Zadní stehna černavá s leskem, přední a prostřední stehna hnědá, holeně a chodidla žlutavě rezavé.
Možnost záměny škůdce
Záměna je možná mezi jednotlivými druhy dřepčíků. Rozeznání jednotlivých druhů není pro praxi důležité.
Příznaky poškození
Na horní straně listů vykousané drobné jamky nebo dírky o průměru 1–1,5 mm, poškozené pletivo zasychá a odumírá. Do fáze prvních dvou pravých listů může dojít k poškození, které vede k odumření rostlin.
Možnost záměny poškození
Požerky se podobají požerkům od štítonošů.
Životní cyklus
Dřepčíci mají 1 generaci do roka. Přezimují brouci, úživný žír na merlíkovitých rostlinách, vajíčka kladou do půdy v květnu. Larvy žerou pod povrchem země na kořenech. Kuklí se v půdě. Nová generace se vyvíjí v srpnu a na poli zůstává do podzimu.
Hospodářský význam
Dřepčík řepný je poměrně vzácný teplomilný druh. Závažné škody mohou nastat při použití osiva bez insekticidního mořidla. V teplém a suchém jaru může dřepčík v porostu o růstové fázi děložních až 2. páru pravých listů způsobit poškození vedoucí až k likvidaci porostu.
Monitoring a prognóza
Prognóza výskytu
Vysoké teploty v létě a na podzim jsou příznivé pro výskyt dřepčíků v následujícím roce.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Aplikace insekticidu formou moření osiva nebo postřikem porostu. Kvalitně namořené osivo omezuje možnost vzniku hospodářsky významných škod. Okamžité plošné ošetření postřikem je nutné při zjištění škodlivého výskytu škůdce do 2. páru pravých listů cukrovky. Při nízké půdní vlhkosti může být účinnost insekticidního moření snížena a provedení postřiku je potřebné.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.