Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mop-top virus bramboru
Potato mop-top virus (PMTV)

čeleď: Virgaviridae

EPPO kód: PMTV00

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Úzké hostitelské spektrum rostlin z čeledi SolanaceaeChenopodiaceae. Hlavní hostitel brambor.
Příznaky napadení
Příznaky na nati brambor zahrnují především žlutou skvrnitost a strakatost, zejména na spodních listech, chlorotické skvrny ve tvaru písmene V a silnou zakrslost stonků (mop–top). Rozvoj příznaků podporuje chladné a vlhké počasí (5–15°C). Na hlízách citlivých odrůd brambor se mohou objevit paralelní tenké nekrotické linie na povrchu hlíz zasahující do dužniny, kroužky a hnědé obloučky v dužnině.
Možnost záměny
Záměna možná s infekcí virem mozaiky vojtěšky (Alfalfa mosaic virus - AMV), virem aukubové mozaiky bramboru (Potato aucuba mosaic virus - PAMV), virem nekrotické kadeřavosti tabáku (Tobacco rattle virus - TRV) a virem černé kroužkovitosti rajčete (Tomato blackring virus - TBRV).
Životní cyklus
V přirozených podmínkách se virus šíří zoosporami houby Spongospora subterranea. Virem infikovaná houba vytváří trvalé spory, které mohou být v půdě infekční řadu let.
Hospodářský význam
Infekce může zhoršit kvalitu hlíz citlivých odrůd.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin