Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

abiotická rzivost dužniny bramboru

Další české názvy: abiotická vnitřní hnědá skvrnitost hlíz bramboru

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Charakteristické malé skvrny okrouhlého nebo nepravidelného tvaru. Světle žlutohnědé, načervenalé, hnědé, nebo rzivě zbarvené difuzní skvrny rozseté po dužnině hlízy. I když se mohou nacházet kdekoliv uvnitř hlízy, jsou obecně běžnější uvnitř vaskulárního prstence. Postižené hlízy normálně nevykazují vnější příznaky. Listy jsou bez příznaků.
Příčiny poškození
Vnitřní hnědá skvrnitost se může vyskytovat v různé době po celou vegetaci. Může se vytvořit brzy po začátku nasazování hlíz nebo během periody rychlého či nestejnoměrného růstu hlízy. Ve většině příznaků se porucha vyskytuje v blízkosti apikálního konce hlízy, naznačující vývoj skvrn probíhající uprostřed vegetace nebo později. Příznaky mají tendenci zesilovat ke konci vegetace a tento trend pokračuje i ve skladu. Symptomy se mohou rovněž prvně objevit až ve skladu a jejich intenzita může s délkou skladování narůstat v závislosti na zralosti hlíz v době sklizně a na skladovací teplotě. Nezralé hlízy, stejně jako i ty, které jsou skladovány při teplotě nad 15 °C, mají obecně vyšší četnost výskytu poruchy. 
Výskyt poruchy je rovněž spjat s obnovenou sorpcí vody nebo jiných složek hlízy, s hrubě zrnitými půdami s nízkou výměnnou kapacitou a nízkou nebo kolísavou půdní vlhkostí, a s lokalizovanou deficiencí vápníku u rychle rostoucích hlíz. 
Zpomalení růstu a následné rychlé zvětšování hlíz způsobené kolísáním teploty a vlhkosti obvykle spouští lokalizovanou deficienci vápníku. Některé odrůdy jsou k poruše citlivější. V letech, kdy jsou vnější podmínky příznivé pro stejnoměrný růst hlíz, se porucha téměř nevyskytuje. Avšak v letech s teplým časným jarem a následným bujným růstem, jehož důsledkem je vysoký výnos a velké hlízy, je vnitřní skvrnitost častá. Ke konci vegetace se obvykle objeví nekrotická skvrnitost, ale podmínky, které tyto příznaky vyvolaly, mohly nastat dříve. 
Foliární aplikace vápníku s cílem snížit výskyt vnitřní hnědé skvrnitosti hlíz nebývá úspěšná, neboť příjem vápníku a jeho pohyb v hlíze během stresových podmínek bývá nedostatečný. Odrůdy se značně liší v citlivosti k poruše.
Prevence a ochrana
Prevence
Vyvážené hnojení. Výběr odrůd.