Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

dřepčík příbuzný
Psylliodes affinis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Další české názvy: dřepčík bramborový

EPPO kód: PSYIAF

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Lilkovité (Solanaceae) rostliny - z pěstovaných nejčastěji lilek brambor, plevelné rostliny lilek potměchuť a lilek černý.
Popis škůdce
Brouk 2,0–2,6 mm dlouhý. Tělo oválné lehce zploštělé a středně silně klenuté. Hlava se štítem rezavá, hlava často též hnědavá až černavá. Krovky žlutohnědé, šev tmavší. Tykadla a nohy žluté, horní strana zadních stehen černavá. Břicho hnědé až černé.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin