Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

medovnice borová
Cinara pini

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

Vědecká synonyma: Aphis pini

EPPO kód: CINAPI

Hostitelské spektrum
Monocyklická. Prokázána pouze na borovicích, a to u 16 taxonů (Pinus sylvestris, P. banksiana, P. cembra, P. mugo, P. strobus atd.).
Popis druhu
Velikost 1,9–3,7 mm, šedé nebo šedozelené zbarvení těla s černým vzorováním na zadečku, často s voskovými popraškem.
Možnost záměny druhu
Tento druh je možné celkem snadno zaměnit s jinými druhy rodu Cinara (C. acutirostris, C. intermedia, C. maghrebica, C. maritimae, C. nigritergi, C. pini, C. pinihabitans).
Příznaky poškození
Mšice napadají mladé výhonky borovic převážně na jaře, později se objevují kolonie nebo jednotlivci na starších spodních větvičkách.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka. Na jaře (březen) se líhnou zakladatelky, které sají na mladých výhoncích a dávají vznik dalším pokolením. Ty se časem stěhují na spodní stranu starších větví. Samci se objevují v říjnu a po spáření se samicemi jsou kladena vajíčka.
Hospodářský význam
Sáním snižuje vitalitu rostlin. Hojně navštěvována mravenci, mšice jsou také významné pro včelaře.