Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

molovka jalovcová
Argyresthia aurulentella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: předivkovití (Yponomeutidae)

Vědecká synonyma: Argyresthia aurulentela

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Především jalovce (Juniperus spp.), ale též cypřišky (Chamaecyparis spp.), cypřiše (Cupressus spp.) a zeravy (Thuja spp.).
Popis škůdce
Drobný motýlek s rozpětím křídel 10 mm. Přední křídla jsou zlatavě hnědá s příčnými bělavě stříbřitými příčkami. Zadní křídla jsou tmavě šedá. 5 mm dlouhé larvy jsou zelené s černou hlavou.
Životní cyklus
Motýli létají v 2. polovině června. Samičky kladou vajíčka na mladé výhonky. Vylíhlé larvy pronikají do výhonů, které minují. Přezimují ve výhonech, které z důvodu kuklení na jaře opouští. Kuklí se pod šupinami kůry na silnějších partiích. Při teplotách nad bodem mrazu jsou aktivní i v zimě.
Hospodářský význam
Škodlivost housenek je pro napadené rostliny málo významná, dochází spíše k estetickému poškození, kdy listové šupiny letorostů od špiček hnědnou. Letorosty jsou vyžrané, v protisvětle průsvitné. Na bázích poškozených letorostů zůstává okrouhlý otvor. Při silném napadení dochází k prosvětlení keřů. Molovka jalovcová napadá především horní části korun.
Provádění ochranných opatření
Povolené přípravky na ochranu rostlin