Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

kur domácí
Gallus gallus f. domesticus

třída: ptáci (Aves) řád: hrabaví (Galliformes) čeleď: bažantovití (Phasianidae)

Vědecká synonyma: Gallus domesticus

EPPO kód: GALUDO