Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hnědá skvrnitost listů hrušně
Diplocarpon mespili (teleom.) - Entomosporium mespili (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: Dermataceae

další názvy: hnědá skvrnitost listů

vědecká synonyma: Diplocarpon maculatum, Diplocarpon soraueri, Entomopeziza mespili, Entomopeziza soraueri, Entomosporium maculatum, Fabraea maculata, Stigmatea mespili, Xyloma mespili

EPPO kód: DIPCMA

Hostitelské spektrum
Hrušeň (Pyrus sp.), kdouloň obecná (Cydonia oblonga).
Popis patogenu
Houba vytváří dva typy spor. Askospory jsou bezbarvé, dvoubuněčné, podlouhle vejčité až kyjovité, někdy zakřivené, slabě zaškrcené přepážkou. Konidie jsou 4–5 buněčné, tvořené 2 základními velkými buňkami stojícími v podélné ose nad sebou a 2 nebo více buňkami malými, které stojí po stranách zleva i zprava mezi buňkami většími. Konidie jsou opatřeny 3–4 niťovitými výrůstky.
Příznaky napadení
Na infikovaných listech se objevují nepravidelné, hnědočervené později hnědé skvrny. Jejich počet postupně narůstá, často splývají do větší nepravidelné plochy. Napadené listy se deformují, usychají a opadávají. Předčasný opad může způsobovat slabé přírůstky i nové obrůstání a zvyšuje riziko namrzání.
Životní cyklus
Houba přezimuje ve spadaných listech, kde se v plodničkách vyvíjejí vřecka s askosporami. Zároveň přezimuje i konidiové stádium, takže na jaře dochází k primárním infekcím jak askosporami, tak konidiemi. Během vegetace se na hnědých skvrnách na listech vytvářejí konidie, které se mohou šířit po celou dobu vegetace, hlavně během příznivého (teplé a deštivé) počasí.
Hospodářský význam
Choroba může způsobovat významnější škody hlavně v ovocných školkách, v produkčních výsadbách, kde je prováděno ošetřování proti strupovitosti se vyskytuje jen sporadicky.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu