Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

plíseň buková
Phytophthora cactorum

říše: Chromista třída: Peronosporomycetes čeleď: Peronosporaceae

Další české názvy: fytoftorová hniloba kořenů a kořenového krčku, plíseň kaktusová

Vědecká synonyma: Nozemia cactorum, Nozemia fagi, Peronospora cactorum, Peronospora fagi, Phloeophthora cactorum, Phytophthora fagi, Phytophthora omnivora, Phytophthora omnivora f. eriobotryae

EPPO kód: PHYTCC

Hostitelské spektrum
Semenáčky listnáčů a jehličnanů, z okrasných a lesních dřevin velmi často buk lesní (Fagus sylvatica), méně další druhy lípa (Tilia), dub (Quercus), javor (Acer), modřín (Larix), douglaska (Pseudotsuga), jedle (Abies), smrk (Picea).
Příznaky napadení
Děložní lístky, mladé listy a hypokotyl předčasně hnědnou až černají, napadené části rychle porůstají pavučinovitým myceliem. Celkový růst se zpomalí, semenáčky mohou úplně odumírat. Typický je výskyt v ohniscích.
Možnost záměny
S jinými původci způsobující podobné poškození semenáčků např.: Pythium, Mucor. Pro přesnou determinaci doporučena mikroskopický rozbor.
Životní cyklus
V květnu až červnu se na hypokotylu a děložních lístcích semenáčků objevují bledé až vodnaté skvrny, které následně hnědnou až černají. Na takto poškozených pletivech velmi rychle narůstá pavučinovité, jemné, bělavé mycelium, rostliny pokud jsou poškozené celé, tak většinou uhynou. Pokud se vyskytne až na starších lístcích semenáčků, tak ty přežívají, ale listy předčasně opadnou a růst semenáčků se zpomalí. Postup infekce je velmi rychlý. Patogen přezimuje v podobě oospor na napadených bukvicích, semenech, zbytcích rostlin, ale i v půdě. Na jaře při vyšší teplotě a dostatečné vlhkosti oospory klíčí a velmi rychle na sporangioforech vyrůstají zoosporangia, po jejich vyklíčení uvolněné zoospory infikují další části rostlin. Celý cyklus je velmi rychlý a příznivě jej ovlivňuje velmi vlhké klima lokality.
Hospodářský význam
Velmi častý patogen ovlivňující průběh klíčení a vývoj semenáčků. Semena se preventivně ošetřují, půda a výsevné substráty dezinfikují.