Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

květilka řepná
Pegomya hyoscyami

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: květilkovití (Anthomyiidae)

EPPO kód: PEGOHY

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Řepa, špenát, mangold a jiné druhy merlíkovitých rostlin.
Popis škůdce
Imago stříbrošedé, 5–7 mm dlouhé.
Vajíčka 1 mm dlouhá, čistě bílá se síťovitou skulpturou na povrchu.
Larvy 6–8 mm dlouhé, bělavě nažloutlé nebo nazelenalé.
Možnost záměny poškození
 Příznaky nelze odlišit od poškození jinými květilkami, ale jinak jsou nezaměnitelné.
Životní cyklus
Přezimují kukly. V květnu se líhnou dospělci. Po páření samice klade vajíčka na spodní stranu listu po 3–7 kusech těsně vedle sebe. Vajíčka se vyvíjejí při vzdušné vlhkosti nad 90 %. Larvy zprvu vyhlodávají tenké chodbičky v mezofylu listů, které se postupně rozšiřují v plošnou podkopěnku. Podkopěnka je zprvu bělavá. Prosvítají v ní larvy a trus. Později podkopěnka zasychá, hnědne a list se často trhá. Larvy se kuklí v půdě.
Hospodářský význam
V minulosti dosud nedošlo k hospodářským škodám.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnotí se počet vajíček na rostlinu v době vzcházení do stadia 6 pravých listů (fáze 09–16 BBCH).
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
4 a více živých vajíček na 1 rostlinu.
Růstová fáze rostlinPrůměrný počet živých vajíček na jednu rostlinu (ks)
Ochrana doporučenáOchrana nutná
Děložní listy4–56 a více
2–3 pravé listy7–910 a více
4–5 pravých listů11–1819 a více
6 pravých listů20–2829 a více
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Porosty se ošetřují podle množství vajíček na rostlině v závislosti na její růstové fázi. Ošetření se neopakuje. Není třeba ošetřovat rostliny ve fázi šesti a více pravých listů.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.