Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

tesařík pižmový
Aromia moschata

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

další názvy: pižmovník vrbový

vědecká synonyma: Cerambyx moschatus, Cerambyx odoratus

EPPO kód: AROMMO

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu