Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

tiplice
Tipula spp.

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: tiplicovití (Tipulidae)

EPPO kód: 1TIPUG

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Nejčastěji larvy těchto druhů tiplic: tiplice bahenní (Tipula paludosa) a t. zelná (Tipula oleracea).
Hostitelské spektrum
Polyfágní.
Popis škůdce
Imaga jsou velká až 18–25 mm, křídla jsou průsvitná s tmavou žilnatinou. Vyznačují se párem kyvadélek, protáhlým zadečkem a dlouhýma nohama. Bývají označovány za "velké komáry".
Larvy šedé apodní kožovitě ztlustlé, až 4 cm dlouhé s nezřetelnou hlavou. 
Možnost záměny škůdce
Nelze zaměnit.
Příznaky poškození
Larvami poškozený hypokotyl a vykousané semeno. Mladé rostliny vadnou a mohou i odumřít.  
Možnost záměny poškození
Podobné poškození mohou způsobit housenky osenic.
Životní cyklus
Imaga se vykytují v červenci a v srpnu. Samice kladou vajíčka na povrch půdy. Mladé larvy jsou citlivé na sucho v půdě a silný sluneční svit (fotofobní). Přezimují larvy, snesou i silné mrazy. Následující rok v červenci se kuklí v půdě. 
Hospodářský význam
Přemnožení je obvyklé po zaorávce trvalých travních porostů na vlhčích lokalitách.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Není stanoven.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním způsobům ochrany patří včasné setí, dodržování osevních postupů, provádění hluboké orby.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin