Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zákula
Kerria

čeleď: růžovité (Rosaceae)

Vědecká synonyma: Rubus japonicus, Corchorus japonicus, Spiraea japonica

EPPO kód: 1KERG, KERSS

Popis
Opadavý metlovitý, málo větvený, prutnatý keř 1,5–2,5 m vysoký. Listy střídavé, vejčitě kopinaté, 3–10 x 1–5 cm, dlouze zašpičatělé, dvakrát ostře pilovité, na líci roztroušeně, na rubu hustě přitiskle chlupaté. Řapík 0,3–0,8 cm dlouhý, palisty šídlovité, 0,5–0,7 cm dlouhé, načervenalé. Pupeny špičatě vejčité, hnědé. Letorosty i starší větve zelené, slabě podélně pruhované, lysé. Květy žluté, pětičetné, 3,0–4,5 cm v Ø, jednotlivě na koncích postranních větviček. Kvete V–VII. Nažky po 2–3, hnědočerné, u nás zřídka dozrávající.
Oblast rozšíření: Čína.
Nejčastěji pěstován plnokvětý kultivar Pleniflora.