Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

fomová hniloba bramboru
Phoma foveata

říše: houby (Fungi) třída: Dothideomycetes čeleď: Leptosphaeriaceae

Další české názvy: fómová hniloba, fómová hniloba hlíz

Vědecká synonyma: Phoma solanicola f.sp. foveata, Phoma exigua f.sp. foveata

EPPO kód: PHOMEF

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Brambor a další lilkovité i merlíkovité.
Příznaky napadení
Na bazálních částech stonků se příznaky objevují v závěru vegetace a jsou nenápadné, snadno zaměnitelné s jinými patogeny. Tvoří je podélné nekrotické skvrny s pyknidami. Na hlízách lze příznaky pozorovat nejdříve v listopadu až v prosinci. Na slupce se tvoří propadlé nekrotické skvrny, které se postupně zvětšují, jejich povrch je hladký nebo nepravidelně zvrásněný, zřídka s tmavými pyknidami na povrchu. Pod nekrózami se v dužnině postupně vytvářejí dutiny pokryté fialově šedým myceliem s černými pyknidami. Dutiny jsou často rozsáhlejší než nekrózy na slupce. Při vlhkém skladování mohou rozklad hlíz dokončovat bakterie.
Životní cyklus
Konidie z pyknid tvořících se na stoncích se při dešťových srážkách uvolňují a jsou smývány do půdy, kde kontaminují hlízy. K infekci hlíz pak dochází prostřednictvím mechanického poškození při sklizni, třídění nebo dopravě. Infekce se přenáší napadenou nebo kontaminovanou sadbou. V půdě přežívá patogen až čtyři roky.
Hospodářský význam
Napadá stonky a hlízy, ale škody způsobuje jen na mechanicky poškozených hlízách. Objevuje se nepravidelně, většinou v letech s chladným a vlhkým počasím v závěru vegetace a u náchylných odrůd.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Jsou obdobná jako u fuzáriové hniloby spočívají v zabránění infekci prostřednictvím mechanických poškození. Šíření půdou lze zabránit zařazováním brambor po sobě v osevním sledu nejdříve za 4–5 let.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin