Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

abiotická dutost hlíz bramboru

Další české názvy: dutost hlíz, chladové duté srdéčko hlíz

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Nejdříve dochází k diskoloraci dřeňového pletiva poblíž středu hlízy, pokud následně roste hlíza rychle, postižená pletiva se mohou od sebe paprsčitě oddělit a vytváří se vnitřní dutina nazvaná „duté srdéčko“. V dužnině hlízy může vzniknout jedna nebo několik podélných nebo příčných dutin, jejichž velikost je nepatrná nebo zabírá přibližně velikost vnitřní dřeně. U mnoha odrůd jsou dutiny ve tvaru čočky nebo je jejich tvar nepravidelný. Stěny dutiny jsou bílé, nebo následkem tvorby sekundárního pletiva peridermu jsou tmavě hnědé.  
Duté srdéčko se může vyskytnout v centru hlízy nebo poblíž pupkové nebo či korunkové části, a to podle toho, kdy porucha vznikla. Dutinám, které se vyvinuly u pupkové části hlízy, obvykle v rané fázi vývoje předchází hnědé srdéčko. Tato forma poruchy se nazývá pupkové duté srdéčko. Dutinám, které se vyvinou na apikálním konci hlízy později během vegetace, nepředchází obvykle hnědé srdéčko. Tato porucha vznikající koncem vegetace se nazývá korunkové duté srdéčko. 
Nejvhodnější podmínky pro vznik hnědého srdéčka jsou od doby, kdy se hlízy začínají vyvíjet, až do doby, kdy je jejich hmotnost okolo 60 g. Prvním příznakem hnědého srdéčka je rovněž diskolorace dřeňového pletiva poblíž středu hlízy. Hnědá plocha se může lišit velikostí, tvarem a intenzitou zbarvení. Buňky praskají, odumírají a postižená pletiva nakonec hnědnou. Roste-li hlíza po diskoloraci pozvolna a stejnoměrně, mohou se odumřelé buňky od sebe oddělit růstem nových buněk, které se mezi ně vtlačují, a koncem vegetace se mohou hnědé skvrny rozptýlit.
Příčiny poškození
Porucha má dvě odlišné fáze i příznaky (hnědé srdéčko a duté srdéčko), ale je pravděpodobně způsobena stejnými podmínkami.  
Podnětem k tvorbě hnědého srdéčka je teplota. Vývoj poruchy podporuje perioda chladného počasí, kdy půdní teploty klesnou po dobu 5–7 dní pod 13 °C. Některé odrůdy mají menší tendenci k tvorbě hnědého srdéčka a dutého srdéčka.
Prevence a ochrana
Prevence
Používat k výsadbě nevelké hlízy, které mají předpoklady vytvořit trsy se 3–4 stonky. Výběr odrůd. Rovnoměrná výživa a závlaha, která podporuje stejnoměrný růst hlíz. Během periody chladného počasí, zejména na jaře, se vyhnout případné nadměrné závlaze.