Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

lýkožrout lesklý
Pityogenes chalcographus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Vědecká synonyma: Bostrichus bicolor, Bostrichus xylographus, Ips spinosus, Pityogenes bicolor, Pityogenes sexdentatus, Pityogenes spinosus, Pityogenes xylographus, Scolytus sexdentatus

EPPO kód: PITYCH

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Smrk (Picea spp.), borovice (Pinus spp.), modřín (Larix spp.).
Popis škůdce
Relativně drobní brouci jsou 1,6–2,8 mm velcí, lesklí, hnědočerní, s krátce válcovitým tělem. Někdy je štít černý a krovky smolně hnědé. Krovky jsou nápadně lesklé, v řádcích tečkované. Záď krovek je zkosená a podél krovkového švu prohloubená. 
Vajíčka jsou drobná, bělavá. 
Kukla je volná, bílá. 
Larva je bělavá, rohlíčkovitá, beznohá, kolem 3 mm dlouhá.
Příznaky poškození
Na spodní straně kůry a v povrchové části běle jsou znatelné typické požerky. Požerky jsou hvězdicovité, složené ze 3–8 matečných chodeb. Matečné chodby jsou mírně zprohýbané, 2–6 cm dlouhé. Larvové chodby jsou velmi husté, 2–4 cm dlouhé. Snubní komůrka je u smrku vyhlodávána v kůře, není tedy po jejím odloupnutí patrná, zatímco u borovice, díky její tenké papírovité borce, zasahuje až do běle.
Životní cyklus
Brouci se rojí, v závislosti na nadmořské výšce, od konce dubna do konce května. Samečci nalétávají na stromy a vyhlodávají snubní komůrku. Přivábené a oplodněné samičky vyhlodávají v lýku matečné chodby, v nichž jednotlivě kladou vajíčka. Vylíhlé larvy hlodají chodby a po 4–6 týdnech se kuklí v kukelné komůrce v kůře. Noví brouci se objevují již koncem června. Po ukončení zralostního žíru, nejčastěji v místě vývoje, nálétávají na stromy a zakládají další generaci. V nižších polohách může lýkožrout lesklý založit i generaci třetí. Přezimuje larva, kukla nebo dospělec. Brouci přezimují buď přímo v požerku, nebo v místě náhradního znalostního žíru, případně v hrabance.
Hospodářský význam
Lýkožrout lesklý je významný podkorní škůdce dospívajících mlazin, tyčkovin a tyčovin. Ve starších porostech osídluje koruny stromů. Při přemnožení silně napadené stromy odumírají.
Provádění ochranných opatření
Povolené přípravky na ochranu rostlin