Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

zápředníček polní
Plutella xylostella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: zápředníčkovití (Plutellidae)

další názvy: předivka polní

vědecká synonyma: Cerostoma xylostella, Plutella cruciferarum, Plutella maculipennis

EPPO kód: PLUTMA

Hostitelské spektrum
V našich podmínkách škodí na zejména na zelí, na ředkvi, řepce, hořčici a křenu. Nalezneme ho i na okrasných rostlinách.
Popis škůdce
Motýli v rozpětí křídel 14–16 mm a délky těla 6–7 mm. V klidové poloze připomíná kus dřívka nalepený na list, takže snadno uniká pozornosti. Zbarvení světle hnědé po tmavě hnědou barvu s nepravidelnou krémovou až slonovinově bílou páskou na zadním okraji. Zadní křídla šedá s dlouhými třásněmi. 
Vajíčka jsou žluté barvy, později tmavnou. Embryo před líhnutím prosvítá. 
Housenky (polypodní larva) jsou zelené s černou, později s hnědou hlavou. Dospělá housenka dosahuje délky okolo 7 mm. 
Příznaky poškození
Dlouhé miny na listech, později okénkování. Při žíru housenek na vnitřních listech zelí před vytvořením hlávky vede k vývoji více deformovaných hlávek na jedné rostlině. 
Možnost záměny poškození
Stejné poškození způsobují housenky jiných motýlů. Častá bývá záměna poškození s požerky slimáků.
Životní cyklus
U nás má 4–5 generací za rok. Přezimují kukly na posklizňových zbytcích a na ozimé řepce. Let dospělců přezimující generace nastává v průběhu května. Samičky kladou vajíčka podél nervů na spodní stranu listů. Embryo před líhnutím z vajíčka prosvítá.  Housenky jsou zelené s černou, později hnědou hlavou. První instar housenek vyžírá v listech 3–4 cm dlouhé podkopěnky (miny). Další instary housenek z min vylézají. Žijí na spodní straně listů, kde působí okénkování a postupně se zažírají do rostlin, u zelí do hlávek. Kukla je nápadná v řídkém síťovaném kokonu na rostlině.  Motýli létají v noci, ve dne jen při vyrušení. 
V létě dochází k vývoji jedné generace za měsíc. Největší škody způsobují housenky 2. a 3. generace, 4. nebo 5. generace škodí na podzim na vzešlé řepce. Na řepce obvykle nejsou škody hospodářsky významné, ale řepka může sloužit pro zápředníčka k namnožení a na jaře pak mohou dospělci přeletovat na porosty brukvovité zeleniny, zejména v sousedství řepky.
Hospodářský význam
Zápředníček polní je celosvětově rozšířený škůdce brukvovité zeleniny, jehož škodlivost narůstá jak s intenzitou pěstování, tak s intenzitou prováděné chemické ochrany. 
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu