Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

štětconoš trnkový
Orgyia antiqua

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: bekyňovití (Lymantriidae)

EPPO kód: ORGYAN

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Trnka obecná (Prunus spinosa), růže (Rosa spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), dub (Quercus spp.), vrba (Salix spp.), jeřáb (Sorbus spp.), ovocné dřeviny, ale i janovec (Cytisus spp.), vřes (Calluna spp.), brusnice (Vaccinium spp.), příležitostně také smrk (Picea spp.) nebo modřín (Larix spp.).
Popis škůdce
Dospělci se vyznačují nápadným pohlavním dimorfismem. Sameček je makropterní s rozpětím křídel 22–30 mm. Přední křídla jsou rezavě hnědá se dvěma příčkami a nápadnou drobnou bílou skvrnou. Zadní křídla jsou rezavě hnědá bez kresby. Brachypterní samička je špinavě žlutě šedá s krátce zoubkovanými, přiléhavě ochlupenými tykadly.
Vajíčka jsou žlutavě šedá s tmavým středem.
Housenky jsou šedé s tmavším hřbetním pruhem a oranžovými bradavkami s řídkými, dlouhými, trsnatými chloupky. Nápadné jsou 4 žluté štětičky chloupků na hřbetě, 2 párové chvostky tmavých peřitých chloupků na předohrudi a nepárový štětec podobných chloupků na konci zadečku.
Životní cyklus
Motýli se objevují v červnu a červenci. 2. generace dospělců se vyskytuje od konce srpna do začátku října. Za příznivých podmínek se může příležitostně vylíhnout i 3. generace. Zatímco samečci aktivně létají, samičky se zdržují v místě líhnutí, kde po oplodnění i kladou vajíčka. Housenky 1. generace se líhnou z přezimujících vajíček až koncem dubna. Zprvu ožírají pučící pupeny, později skeletují celé listy. Koncem června se kuklí. Housenky druhé generace se objevují v srpnu. Kuklí se mezi listy a na větvích.
Hospodářský význam
Běžný druh, jenž může při silnějším výskytu způsobit lokální holožíry.
Provádění ochranných opatření
Povolené přípravky na ochranu rostlin