Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

lýkožrout borový
Ips sexdentatus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Ips pinastri, Ips stenographus, Ips typographus

EPPO kód: IPSXSE

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu