Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zobonoska lísková
Apoderus coryli

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: zobonoskovití (Attelabidae)

EPPO kód: APOECO