Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

stébelná pásová snětivost žita
Urocystis occulta

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Urocystidaceae

Další české názvy: sněť stébelná, stébelnatá sněť žita

Vědecká synonyma: Tuburcinia occulta

EPPO kód: UROCOC