Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

prašná snětivost ječmene
Ustilago nuda

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

Další české názvy: prašná sněť ječná, sněť prašná ječmene

Vědecká synonyma: Ustilago segetum var. hordei f. nuda, Ustilago segetum var. nuda, Ustilago nuda f. sp. hordei

EPPO kód: USTINH

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Ječmen obecný a další druhy rodu ječmen.
Příznaky napadení
Napadené rostliny dříve metají. Namísto základů zrn černá masa chlamydospor, zpočátku překrytá stříbřitou blankou. Blanka praská a spory se uvolňují. V době dozrávání namísto klasů pouze vzpřímená prázdná vřeténka. Možné je i parciální napadení.
Životní cyklus
Chlamydospory jsou z přeměněných částí roznášeny větrem na blizny kvetoucích klasů. Klíčí a hyfa prorůstá čnělkou výjimečně stěnou do semeníku. Nebezpečí infekce je vyšší za vysoké vzdušné vlhkosti. Nejčastějším místem lokalizace mycelia je štítek. Zde přechází patogen do klidového stadia, další vývoj obilky a klasu neovlivní. Při klíčení obilky mycelium prorůstá rostlinou do základu klasů, které přeměňuje na černou masu chlamydospor. Vyšší teploty v době klíčení podporují prorůstání mycelia houby rostlinou. Více jsou ohroženy odrůdy s otevřeným kvetením.
Hospodářský význam
Napadené rostliny (klasy) nedávají sklizeň. Při použití infikovaného nemořeného osiva může za vhodných podmínek pro patogen dojít k významným hospodářským ztrátám. U množitelských porostů riziko neuznání porostu.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Prohlídky porostu během kvetení.
Nepřímé metody monitoringu
Stanovení výskytu patogenu v osivu.
Prognóza výskytu
Podle povětrnostních podmínek během kvetení.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Není stanoven - mezní hodnota je pro prašnou snětivost pšenice stupně SE a E maximálně 0,8 % a pro stupeň C je maximum 2 %.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Napadení omezí časnější výsev jarního ječmene a pozdější výsev ječmene ozimého. Vysévat pouze uznané zdravé osivo. Upřednostnit odolnější odrůdy.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Moření osiva.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Rezistence vůči účinným látkám nebyla zjištěna. Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost mořidel povolených proti této chorobě je vysoká.
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.