Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bourovčík borový
Thaumetopoea pinivora

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: hřbetozubcovití (Notodontidae)

další názvy: bourovčík sosnový

EPPO kód: THAUPV

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu