Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

abiotické zmlazování hlíz bramboru

Další české názvy: řetězení hlíz bramboru

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Tvorba řetězce malých hlíz na jednom stolonu.
Příčiny poškození
Podobná příčina jako u horkostních výhonů bramboru. Obnovení růstu po dlouhotrvajícím suchu doprovázeném vysokými teplotami s následným deštivým obdobím, které je vhodné pro růst natě i hlíz. Pokud probíhá druhotný růst hlíz (zejména u odrůd s kulatými hlízami), hlízy se na stolonech vyvíjejí v řetízcích. 
Sacharidy jsou přemísťovány z primárních hlíz do hlíz sekundárních, které jsou normální kvality. Vnitřní kvalita se však mění u primárních hlíz, které mají sklovitou strukturu a nízkou specifickou hustotu. Protože nevykazují žádné vnější příznaky, takové hlízy není snadné vyřadit během třídění, a způsobují proto značné ztráty kvality a tržní hodnoty. U postižených hlíz může být před sklizní narušena dormance, a když rostliny dosáhnou senescence, začnou znovu rašit.
Prevence a ochrana
Prevence
Růst brambor a hospodaření s vodou lze ovlivnit především závlahou.
Ochrana
Je obtížná.