Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bejlomorka bučinová
Hartigiola annulipes

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

Hostitelské spektrum
Druh je monofágním zástupcem fytofágního hmyzu. V našich podmínkách ho můžeme nalézt na buku lesním (Fagus sylvatica L.).
Popis škůdce
Dospělci jsou 2−4 mm dlouzí, mají poloprůhledná blanitá křídla.
Larvální jedinci jsou bez končetin a dosahují velikosti cca 2 až 3 mm. Při vývoji se nacházejí larvy vždy po jednom kuse v hálkách, které se tvoří na napadeném listu.
Možnost záměny škůdce
Tohoto škůdce je díky charakteristickému poškození, resp. tvorbě charakteristických hálek, možné zaměnit pouze s dalšími cecidogenními, tedy hálkotvornými zástupci. Živná dřevina, velikost hálek a jejich orientace (na svrchní straně listu) vylučuje záměnu s jiným zástupcem, než se zástupcem stejné čeledě. Od bejlomorky bukové (Mikiola fagi) se liší světlejší barvou hálek a povrchem vyzrálých hálek, na kterých lze nalézt velké množství chloupků, což je hlavním rozlišovacím znakem od M. fagi.
Příznaky poškození
Na listech se činností larev vytváří charakteristické novotvary – cecidie (hálky). V počátcích mají bledě zelenou barvu, která se udržuje až do stádia vyzrálé hálky. Vyzrálé hálky mají velikost cca 3–4 mm na výšku a 3 mm na šířku.
Možnost záměny poškození
Tvorbou podobných hálek se také vyznačují jedinci skupiny Eriophyidae – vlnovníkovití. Hálky těchto živočichů jsou ale podstatně menších rozměrů a jsou vázány na jiné hostitelské spektrum dřevin. Příbuzný druh bejlomorky (Mikiola fagi) se vyznačuje hálkami jiného tvaru a zbarvení.
Životní cyklus
V našich podmínkách (střední Evropa) zimuje tento druh ve stádiu dorostlých larev. Po zimování dochází ke kuklení (přelom března a dubna) a následně k rojení a kladení na listy buků (přelom dubna a května). Přes léto probíhá samotný vývoj larev s tvorbou charakteristických hálek.
Hospodářský význam
Škodlivost bejlomorky závisí především na stáří a vitalitě hostitelských dřevin a hojnosti hálek. Ohroženy jsou věkově mladší dřeviny buku, které budou po intenzivním zasažení strádat. Listy nebudou mít přirozenou velikost a ojediněle mohou, díky vytvořeným hálkám, opadávat.