Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

obaleč zahradní
Archips podana

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: obalečovití (Tortricidae)

Vědecká synonyma: Archips podanus, Cacoecia podana

EPPO kód: CACOPO

Hostitelské spektrum
Mezi hostitelské dřeviny tohoto druhu patří jabloně (Malus spp.) a hrušně (Pyrus spp.). Dále byl tento druh pozorován na třešních, švestkách, meruňkách atp.
Popis druhu
Jedná se o malého motýla s rozpětím křídel až 18‒26 mm a charakteristickou kresbou na křídlech - převážně hnědého zbarvení. Charakteristická kresba na křídlech je jasně patrná především v klidovém stavu. 
Larva je více míně lysá cca. 2,2 cm dlouhá a je mléčně až nazelenale zbarvená.
Možnost záměny druhu
Příbuzný druh obaleč zimolezový Adoxophyes orana s obdobnou potravní vázaností je jinak zbarvený ve stádiu dospělce (kresba na křídlech je intenzivněji segmentována do menších hnědých skvrn). Housenka je také jiná (tmavě zelená barva u druhu A. orana oproti světle béžové u druhu A. podana).
Příznaky poškození
Vykousaná poškození tímto druhem vznikají především na plodech jádrovin, kde vzniklé prohlubně dosahují hloubky cca. 3 mm. Pobytovým znakem tohoto škůdce je také spřádání listů, větví a letorostů, kde probíhá žír na plodech.
Možnost záměny poškození
Obaleč zahradní A. podana patří k hospodářsky nejvýznamnějšímu zástupci skupiny slupkových obalečů, mezi něž dále patří obaleč zimolezový A. orana a obaleč ovocný Pandemis heparana. Obdobné příznaky poškození způsobují i pupenoví obaleči – obaleč jabloňový Hedya nubiferana a obaleč pupenový Spilonota ocellana.
Životní cyklus
Tento druh zimuje jako larva a to ve svém prvním instaru. Kuklení larev se odehrává zhruba od konce května do začátku června a to v listových zápředcích. V polovině června se objevují dospělé molice, které se většinou nacházejí na dřevinách až do poloviny srpna.
Hospodářský význam
Tento druh způsobuje poškození povrchu plodů s vážnými dopady na jejich kvalitu. Dále může způsobovat úbytek výtěžku fotosyntézy, neboť zapředením listů pro kuklení je snížena fyziologicky aktivní plocha asimilačního aparátu.