Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

předivka ovocná
Yponomeuta padella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: předivkovití (Yponomeutidae)

Vědecká synonyma: Hyponomeuta padellus, Yponomeuta padellus

EPPO kód: HYPNPA