Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

trnka
Prunus spinosa

čeleď: růžovité (Rosaceae)

Další české názvy: trnka obecná

Vědecká synonyma: Druparia spinosa, Prunus communis subsp. spinosa, P. amygdaliformis, P. podolica, P. subvillosa

EPPO kód: 1PRNG, PRNSS, PRNSN

Popis
Hustě větvený trnitý keř, 1–2(4) m vysoký, s četnými kořenovými výběžky. Borka černohnědá. Listy obvejčité až eliptičné, 2–4 cm dlouhé, na bázi klínovité, tupě špičaté, jednou až dvakrát pilovité, na líci tmavozelené až šedozelené, lysé až roztroušeně chlupaté, na rubu bledší, hustě chlupaté. Řapík 0,2–1,0 cm, palisty čárkovité, opadavé. Pupeny drobné, kulovité až vejcovité, světle hnědé. Květní pupeny seriálně po stranách listového pupenu nebo nahloučené na brachyblastech. Letorosty alespoň v mládí chlupaté, později olysalé, hnědavé, starší větévky tmavošedé, boční přeměněny v kolce. Květy bílé, 1,0–1,5 cm v Ø, ve svazečcích po 1–2(5), květní stopky 0,5–0,8 cm dlouhé. Kvete III-IV, před rašením listů. Peckovice kulovité, 1,0–1,5 cm v Ø, modročerné, ojíněné, s trpkou zelenavou dužninou. Pecka kulovitá až vejcovitá, 0,7–1,0 cm v Ø, slabě smáčklá, na povrchu jamkovatá, těžko se odděluje od dužniny.  
Oblast rozšíření: Evropa, severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz, Írán.