Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

obaleč jabloňový
Hedya nubiferana

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: obalečovití (Tortricidae)

Další české názvy: obaleč poupatový

Vědecká synonyma: Argyroploce variegana, Grapholitha variegana, Hedya dimidioalba, Olethreutes variegana

EPPO kód: ARGPVA

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Jabloň, hrušeň, třešeň i jiné listnaté dřeviny.
Popis škůdce
Kořenová část předních křídel, přesahující polovinu jejich délky, je tmavohnědá, stříbřitě šedomodře lesklá. Zbytek křídel je bělavý. Motýl v rozpětí křídel měří 2 cm. 
Housenky jsou olivově zelené, s tmavozelenou hřbetní čarou. Jen hlavu, nohy, hrudní a řitní štítek mají černé. Na každém článku je řada příčných bradavek. Dosahují délky 2 cm.
Příznaky poškození
Listové i květní pupeny spředené jemnými vlákenky. Jsou vyžrané a nerozvíjejí se. Ve spředených květních a listových růžicích požraná květní poupata a listy. Zaschlá nebo zahnívající spředená květenství. Později i spředené mladé lístky na vrcholu letorostů.
Životní cyklus
Přezimují mladé housenky v pavučinových zápředech ve starých pupenových šupinách na jednoletých letorostech, poblíž květních pupenů. Na jaře vyžírají pupeny. Ve spředených rozvíjejících se květenstvích ožírají květy a listy. Později spřádají a ožírají mladé listy na vrcholu letorostů. Kuklí se koncem května v řídkém pavučinovém kokonu v květenstvích nebo mezi svinutými listy. V červnu kladou samičky jednotlivě nebo v malých skupinkách vajíčka na pupeny nebo na větvičky. Vylíhlé housenky skeletují listy a pak se uchylují do loňských pupenů k přezimování.
Hospodářský význam
Nejvíce škodí na jaře. Snižuje výnosy plodů.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdci. 
Použití feromonových lapáků ke sledování průběhu letové aktivity dospělců - samců obaleče jabloňového.
Nepřímé metody monitoringu
Sledování průběhu vývoje škůdců pomocí teplotních modelů (sum efektivních teplot) s využitím automatických meteorologických stanic.
Prognóza výskytu
Dle výskytu v předchozím roce. 
Dle vyhodnocení teplotních modelů (sum efektivních teplot).
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetření na jaře v případě dosažení kritického čísla, tj. při výskytu 3 a více listožravých housenek ve 100 listových nebo květních růžicích, později při zjištění 10 a více listožravých housenek na 100 letorostech.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Ke stanovení optimálního termínu ošetření proti obaleči jabloňovému se používají feromonové lapáky.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významnými přirozenými nepřáteli housenek obalečů jsou lumčíci.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením stanoveného počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní - neošetřenou variantou.