Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

předivka brslenová
Yponomeuta cagnagellus

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: předivkovití (Yponomeutidae)

Vědecká synonyma: Hyponemeuta cognatellus, Yponomeuta cognatellus

EPPO kód: HYPNCO

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Brslen (Euonymus spp.).
Popis škůdce
Drobný, úzkokřídlý motýlek s bílými třásněmi na křídlech. Rozpětí je 20–25 mm. Přední křídla jsou bílá. Na každém křídle jsou tři řady černých teček. Zadní křídla jsou šedá. Tělo je oranžově hnědé. 
Housenky jsou matně žluté s tmavou hlavou a dvěma řadami černých teček na těle.
Životní cyklus
Motýli létají od června do července. Samičky kladou vajíčka na hladkou kůru brslenů a překrývají je rychle tuhnoucím, průhledným ochranným sekretem. 3–4 týdny po vykladení se líhnou housenky, které však v místě kladení setrvávají a přezimují. V dubnu a květnu mladé housenky minují čerstvě vyrašené listy. Později listy skeletují a spřádají hustým předivem do hnízd. Opředena může být celá rostlina. V červnu se housenky hromadně kuklí u pat keřů.
Hospodářský význam
Hojný evropský druh, způsobující na brslenech holožíry.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin