Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bakteriální nádorovitost
Rhizobium radiobacter

třída: Alphaproteobacteria řád: Rhizobiales čeleď: Rhizobiaceae

Vědecká synonyma: Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium tumefaciens, Bacterium tumefaciens, Phytomonas tumefaciens, Polymonas tumefaciens, Pseudomonas tumefaciens

EPPO kód: AGRBTU

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Bakterie má schopnost infikovat široké spektrum dvouděložných rostlin. Nejčastěji bývají napadány jádroviny, peckoviny, růže a vinná réva. Bakteriální nádorovitost révy může způsobovat i bakterie Rhizobium vitis. Méně často jsou napadány jednoděložné rostliny a nahosemenné druhy rostlin.
Příznaky napadení
Na kterékoliv části rostliny se mohou objevovat malé nádorky. Nejčastěji vznikají na kořenovém krčku a kořenech. Nové nádory jsou kulovité, jejich povrch je bělavý, hladký a měkký. Postupně se nádory zvětšují, tvrdnou, dřevnatí, hnědnou a jejich povrch se mění na zvrásněný. Nespecifickým příznakem napadení bývá zakrslost rostlin, chlorotické listy, které později od okraje odumírají a předčasné odumření rostliny.
Možnost záměny
Příznaky mohou být zaměnitelné s hojivým kalusem nebo s nádory způsobenými hmyzem, roztoči, houbami, viry, genetickými poruchami a růstovými látkami.
Životní cyklus
Bakterie přezimuje zejména v nádorech a v půdě. Do rostliny proniká v místě poranění různého původu (mechanické, živočišné, mrazové, při použití infikovaného štěpu, po krupobití). Inkubační doba se během vegetace pohybuje okolo 8–15 dní. Patogen má schopnost přetrvávat v cévním systému rostliny, migrovat jím a dávat tak vznik tzv. sekundárním nádorům, které se tvoří v určité vzdálenosti od původního místa poranění. Na dlouhé vzdálenosti se bakterie šíří infikovaným rostlinným materiálem, na krátké vzdálenosti dešťovou, zavlažovací nebo půdní vodou, půdou, půdními živočichy a také mechanizací.
Hospodářský význam
Vliv choroby na vitalitu, produktivnost a přežití napadené rostliny závisí na tom, na jakém místě nádory vznikly, v jakém množství a v jaké velikosti. Ekonomický význam má choroba zejména v ovocných a lesních školkách, neboť výpěstky s nádory jsou neprodejné. Při vysokém napadení výsadby révy vinné je někdy nutné zlikvidovat celou výsadbu, zejména pokud napadení keřů přesahuje 30–50 %.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin