Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

sypavka borovice
Lophodermium pinastri (teleom.) - Leptostroma pinastri (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: Rhytismataceae

Další české názvy: jehlosyp, skulinatec borový, sypavka borová, sypavka borového jehličí

Vědecká synonyma: Caeoma pinitorquum, Melampsora populnea f. sp. pinitorqua, M. tremulae f. sp. pinitorquum

EPPO kód: LOPHPI

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), velmi často b. lesní (P. sylvestris), b. černá (P. nigra), b. těžká (P. ponderosa) a další dvoujehličkaté borovice.
Příznaky napadení
Primárním příznakem je předčasné žloutnutí až hnědnutí nejstarších ročníků jehlic koncem léta až začátkem podzimu. Tyto jehlice opadávají a na nich narůstají oválné plodnice hysterothecia, černě zbarvená, tvarem připomínající kávové zrno. Propad odumřelého jehličí je velmi intenzivní, hlavně u b. lesní. Primární příznaky jsou velmi nespecifické v podobě žlutých až hnědých pruhů, bez přítomnosti plodnic nejsme schopni sypavku přesně determinovat. Ve školkách na jednoletých semenáčcích na jehlicích narůstají plodnice anamorfy v podobě velmi drobných černých skvrn. Jsou to pyknidy obsahující tyčinkovité konidie, kterými se choroba intenzivně šíří během vegetačního období.
Možnost záměny
Na dvoujehličkatých borovicích se vyskytuje současně i Lophodermium seditiosum, jeho odlišení je možné pouze mikroskopicky, jeho symptomatika je obdobná, ale pro běžnou praxi se většinou tyto dva druhy nerozlišují. Záměna je možná s tzv. senescencí jehlic (přirozené stárnutí a opad jehlic na podzim a v zimě), a některými druhy sypavek jako Cyclaneusma, Dothistroma, a to hlavně v počátečním stádiu tvorby symptomů.
Životní cyklus
Největší infekční tlak souvisí s lokálními mikroklimatickými podmínkami. Velmi citlivé jsou dřeviny na vlhkých lokalitách, v blízkosti vodních ploch, místa, kde dlouho drží rosa, tam, kde je omezené proudění vzduchu, školkařské záhony pěstované pod svrchní závlahou. K nejintenzivnějšímu uvolňování askospor dochází od VI. do VII. (VIII.), tedy v době kdy napadené jehlice jsou převážně opadlé a leží pod stromy. Askospory jsou niťovité, průhledné, vel. 70–110x2 µm. Nově narašené jehlice infikují askospory i přes průduchy a patogen se rozvíjí uvnitř parenchymu jehlic bez vnějších příznaků. Nové symptomy se rozvíjí až na podzim a přes zimu spolu i s plodnicemi.
Hospodářský význam
Velmi problematické ve školkách, semenáčky v síjích a mladé sazenice jsou snadno napadány sypavkou borovou, negativně omezují přírůst a případně mohou poškodit i terminální pupeny. To vede k úplnému odumírání dřevin. Problémy se starším materiálem ve školkách a u vánočních stromků spočívá, nejen v narušení asimilace jehlic, ale i ovlivnění vzhledu budoucích výpěstků. V lesnictví se naopak využívá samočistící schopnosti sypavky v mlazinách a tyčovinách anebo výskyt sypavky napovídá a provedení potřebných zásahů.