Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

korovnice borová
Pineus pini

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: korovnicovití (Adelgidae)

Vědecká synonyma: Kermes pini

EPPO kód: PINEPI

Hostitelské spektrum
Předpokládá se, že tento druh ztratil schopnost střídat hostitele a množnost bisexuálního rozmnožování, proto může zůstávat po celý rok na jediném hostiteli. Prokázána na 29 taxonech dřevin např. smrk (Picea abies, P. pungens) a borovice (Pinus sylvestris, P. mugo, P. nigra).
Možnost záměny druhu
Může se zaměnit s jinými druhy korovnic (Pineus orientalis), popřípadě mšic.
Příznaky poškození
Mšice sají převážně na letorostech. Silně poškozené jehlice opadávají a výhonky v extrémním případě odumírají.
Životní cyklus
Častá anholocyklie. Vajíčka jsou kladena na začátku dubna. Vyvíjející se nymfy sají na mladých výhoncích pod ochranou voskových vláken. Z části populace se vyvinou okřídlené samičky, které migrují během května na smrk a zde kladou několik vajíček (z nich se vyvíjejí sexuales). Druhá polovina larev se vyvíjí v neokřídlené samičky, které zůstanou na borovici a koncem května kladou vajíčka. Následně z nich vznikají okřídlená a neokřídlená imaga. Okřídlené samičky přelétávají na jiné větve téže borovice nebo na sousední borovice a stejně jako neokřídlené samičky kladou začátkem června vajíčka, z nichž se většinou vyvíjí další generace, která přezimuje pod šupinami kůry nebo při bázi borovic.
Hospodářský význam
Škodí hlavně na semenáčcích a sazenicích borovic ve školkách.