Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

blesk

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Mechanické rozštípnutí stromu (koruny a kmene) nebo uražení části koruny vlivem vysoké teploty blesku a roztržení pletiv v důsledku tlaku uvolněné páry. 
Ohoření části stromu (koruny nebo kmene) nebo shoření celého stromu (jehličnany).
Příčiny poškození
Přímé zasažení stromu bleskem.