Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

fytotoxicita dichlobenilu

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příčiny poškození
Dichlobenil neboli 2,6-dichlorbenzonitril je syntetická látka ze skupiny benzonitrilů. Účinná látka je využívána jako kontaktní herbicid proti jednoděložným i dvouděložným plevelům.
Prevence a ochrana
Prevence
Dodržování doporučené aplikační dávky (koncentrace).