Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vítr

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Mechanický oděr listů. 
Polehnutí porostů polních plodin, především obilnin. 
Pád chmelnice. 
Pád stromů.
Příčiny poškození
Mechanický oděr listů způsobený dlouhodobým nebo silným větrem. 
Extrémně silný vítr (vichr, vichřice, orkán), bouře.
Prevence a ochrana
Prevence
Výběr vhodné polohy. 
Vyrovnaná výživa, především dusíkem (N). 
Výsadba větrolamů, liniové zeleně.