Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vlnovníci
Eriophyes sp.

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

Vědecká synonyma: Acalitus essigi, Eriophyes calycobius, Eriophyes essigi, Phyllocoptes gibbosus

EPPO kód: 1ERPHG, ACEIES, 1PHYCG