Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mechanické poškození

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Poškození kmene (kůry) nebo odstranění kůry.
Příčiny poškození
Úmyslné poškození částí nebo celých rostlin člověkem. 
Neúmyslné mechanické poškození mechanizačními prostředky. 
Poškození dopravními prostředky, zvěří.
Prevence a ochrana
Prevence
Instalace chráničů kmenů stromů.