Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

genetické květní abnormality kukuřice

Další české názvy: latovitost palic, palicovitost lat, střapcový vrchol

Metodika IOR

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Kromě jednopohlavných (nedokonalých) květů se mohou na rostlině vyskytovat i funkčně dokonalé květy. U kteréhokoliv hybridu se mohou občas v latě vyskytnout samičí (pestíkové) květy (pletiva palic a zrna) s dlouhými čnělkami a naproti tomu na vrcholu klasu (palice) lze občas nalézt laty se samčími (prašníkovými) květy. Porucha se označuje také jako střapcový vrchol.
Příčiny poškození
Zárodečná pletiva, která vytvářejí laty a klasy (palice) kukuřice, jsou zpočátku stejná a obsahují iniciály (buňky na vegetačních vrcholech) jak pestíkových, tak i prašníkových částí. Květní části druhého pohlaví jsou obvykle potlačeny, takže květy jsou nakonec jednopohlavné (nedokonalé). 
Rostliny s určitou genetickou výbavou mají k tvorbě květních abnormalit sklon častěji než jiné. Porucha je běžná u kukuřice cukrové s určitým genetickým pozadím. Její výskyt je iniciován nespecifikovanými vnějšími podmínkami.