Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

třásnokřídlí
Thysanoptera

třída: hmyz (Insecta) řád: třásnokřídlí (Thysanoptera)

další názvy: třásněnky a truběnky, třásněnky

EPPO kód: 1THYSO

Hostitelské spektrum
Třásněnky mají široký okruh hostitelských rostlin, jednotlivé druhy však dávají přednost různým druhům.
Popis škůdce
Třásněnky jsou drobný 1–2 mm velký hmyz,  tělo úzké, dlouze protáhlé tělo, křídla na okrajích silně porostlá třásněmi, v klidu složená na zadečku. Ústní ústrojí bodavě savé. Zbarvení je různé od světle žluté až po černou.
Larvy (nymfy) jsou podobné dospělcům, u některých druhů jsou světle zbarveny a nemají vyvinuty křídla.
Příznaky poškození
Všechna vývojová stadia sají na rostlinných pletivech. Dávají přednost především mladým pletivům. Na napadených rostlinách jsou zřetelné ostře ohraničené stříbřité skvrny, na kterých bývají zřetelné tmavé kapičky trusu. Poškozená pletiva se zpožďují v růstu, deformují se nebo zasychají. 
Možnost záměny poškození
Počáteční poškození třásněnkami lze zaměnit s poškozením od zástupců podřádu křísů (Auchenorrhyncha).
Životní cyklus
Přezimují samičky, které kladou vajíčka do rostlinných pletiv. Všechna vývojová stadia sají skrytě na rostlinách. Třásněnky mají 1–2 generace do roka. Přezimují samičky v půdě. Vývoj třásněnek podporuje teplé a suché počasí. Studené a vlhké jaro a léto jsou pro rozvoj třásněnek nepříznivé.
Hospodářský význam
Největší škody vznikají na mladých rostlinách. Delší období suchého a teplého počasí významně zvyšují nebezpečí závažného poškození porostu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu