Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

pilatka drobná
Blennocampa pusilla

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

Další české názvy: pilatěnka drobná

Vědecká synonyma: Blennocampa phyllocolpa

EPPO kód: BLENPU

Hostitelské spektrum
Růže (Rosa spp.), zejména ze skupiny odrůd Rosa rugosa.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů. 
Fyzikální a mechanická: 
Odstranění a zničení napadených - svinutých listů před opuštěním larev. 
Chemická ochrana:  
Použití přípravků se selektivní účinností a s co nejmenšími vedlejšími účinky na užitečné organismy. Ošetřuje se proti líhnoucím se larvám, v období než dojde ke svinování listů.
Popis druhu
Pilatka má jednu generaci ročně. 
Dospělci jsou drobné, černé, asi 4 mm velké mouchy. Špičky stehen holeně a chodidla jsou bílé, na zadních nohách špičky holení a chodidel jsou hnědé. Křídla jsou lehce černě zakalena, žilky a plamka jsou černé. Hlava je téměř hladká a lesklá, tykadla jsou poněkud kratší než hlava a hruď dohromady.  
Larvy, housenice, jsou zpočátku bílé, později rohlíčkovitě prohnuté. Jasně zelené. Hlava - 9 mm. je tmavohnědá, obličejová část žlutohnědá a oči a tykadla černé. Každý článek nese bradavky, na nichž vyrůstají zpravidla 3 krátké, bílé štětinky. Dorůstají délky 8–9 mm.
Příznaky poškození
Charakteristické rourkovitě svinuté čepele listů. Larvy svinují čepel listů rovnoběžně s podélným žebrem rubem dovnitř, takže vznikají dvě podélné rourky, oddělené hlavním žebrem (žilkou).
Životní cyklus
Pilatky létají od poloviny května do června a oplodněné samičky kladou vajíčka po jednom nebo po 2–3 v řadě na okraj listů růží. Mladé larvy svíjejí čepel listů. V červenci opouštějí larvy svinuté listy, zahrabávají se do půdy, kde přezimují a příští rok na jaře se kuklí.
Hospodářský význam
Rozšířený, ale méně významný škůdce okrasných růží, způsobuje snížení estetické hodnoty keřů poškozením listů.