Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

lalokonosec libečkový
Otiorhynchus ligustici

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Aramnichus hormuzachii, Aramnichus ligustici, Cryphiphorus ligustici, Curculio collaris, Curculio levistici, Curculio monopterus, Curculio muelleri, Curculio rugosus, Liophloeus brucki, Otiorhynchus agnatus, Otiorhynchus ligustici ligustici

EPPO kód: OTIOLI

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Z hospodářsky významných rostlin především: řepa, vojtěška, jetel, chmel, dále okrasné rostliny.
Popis škůdce
Brouk o velikosti 10–14 mm, tělo hustě a poměrně rovnoměrně pokryto šedožlutými šupinkami. Původní černá barva je zpravidla druhotně změněna podle barvy půdy. Tykadla lomená. Nosec je delší než hlava na konci rozšířený, štít je 2× širší než dlouhý. Krovky jsou široce oválné, srostlé, klenuté, s podélnými rýhami. Není schopen letu. Přední a prostřední stehna s drobným zoubkem, stehna zadních končetin bez zoubku. 
Vajíčka jsou oválná v průměru 0,7–0,9 mm světle žluté barvy. Po několika dnech se zbarvují oranžově.
Žlutobílá larva je prohnutá, masitá, bez nohou (apodní) s hnědožlutou hlavou s dobře vyvinutými kusadly.
Kukla je volná s pohyblivými tělními přívěsky, tj. základy pohybových orgánů, noh a tykadel, žlutobílá. Tvarem připomíná dospělého brouka.
Možnost záměny škůdce
Záměna možná s dalšími druhy lalokonosců - lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus), lalokonosec vejčitý (O. ovatus), Otiorhynchus rugosostriatus, lalokonosec drsný (O. raucus).
Příznaky poškození
Listy okousané nepravidelnými požerky a okrajové výkusy. Nadzemní části vzcházejících nebo mladých rostlinek částečně nebo zcela zničeny žírem.
Životní cyklus
Vývoj je dvou i tříletý. Přezimují brouci i larvy obvykle v prostu vojtěšky. Na jaře začínají úživný žír na vojtěšce, pak se stěhují na mladé porosty řepy i jiné rostliny. Po skončení úživného žíru se vracejí zpět do vojtěšek, kde samičky kladou do půdy k rostlinám vojtěšky vajíčka. Larvy se vyvíjejí na kořenech vojtěšky. Škůdce se množí partenogeneticky.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu